Näihin asioihin lainanantajat kiinnittävät huomiota

Jaa

Pankki tai lainanantaja tekee aina arvion hakijan maksukyvystä ja luottotiedoista ennen lainan myöntämistä. Lainanantaja kiinnittää huomiota esimerkiksi hakijan tuloihin, edellisiin lainoihin, maksuhäiriöihin, vakuuksien määrään sekä lainan käyttökohteeseen. Vaatimustaso vaihtelee sen mukaan, miten suuri lainasumma on kyseessä ja mihin laina on tarkoitus käyttää. Korkein vaatimustaso on asuntolainan hakijalla, sillä asuntolaina on yleensä lainasummaltaan suurin ja asuntolainassa on pitkä takaisinmaksuaika. Kulutusluotto tai pikalaina on puolestaan helpompi saada, sillä lainanantajaa ei niinkään kiinnosta, mihin laina on tarkoitus käyttää. Olemme tänne Vippio.fi-palveluun listanneet muutamia asioita, jotka vaikuttavat lainan saamiseen.

Mitkä asiat vaikuttavat lainan saantiin?

  1. Riittävät tulot. Tärkein lainan saamiseen vaikuttava asia ovat lainanhakijan tulot. Varsinkin asuntolainaa haettaessa hakijalla on oltava todistettavasti riittävät säännölliset tulot, jotta velallinen pystyy suoriutumaan lainan maksueristä. Lainan saamisen voi joskus jopa estää se, ettei hakijalla ole ollut säännöllisiä tuloja kuin muutaman kuukauden ajan. Pikalainaa haettaessa tuloilla ei ole niin suurta merkitystä. Yleensä pienetkin tulot riittävät pikalainan saamiseen.
  2. Vakituinen työpaikka. Suuret tulot eivät välttämättä yksin riitä lainan saamiseen, elleivät tulot ole säännöllisiä. Pitkään vakituisessa työsuhteessa ollut henkilö saa lainaa helpommin kuin pätkätöitä tekevä.
  3. Muut lainat. Lainaa on usein helpompi saada, ellei hakijalla ole entuudestaan muita lainoja. Varsinkin pikavipit ja useat luottokorttivelat voivat olla este esimerkiksi asuntolainan saamiselle. Pankki voi tällöin katsoa, että hakijalla on ollut aikaisemmin vaikeuksia pitää taloutensa tasapainossa. Vanhoista lainoista kannattaa kuitenkin jutella aina tapauskohtaisesti.
  4. Maksuhäiriömerkinnät. Maksuhäiriömerkinnät ovat lähes aina este pikalainan tai kulutusluoton saamiselle. Myös isompien lainojen saamiseen maksuhäiriömerkinnöillä on suuri merkitys, sillä ne kertovat, että hakijalla on ollut aikaisemmin vaikeuksia suoriutua laskujen ja raha-asioiden hoitamisesta.
  5. Yksin vai yhdessä kanssahakijan kanssa? Sillä on vaikutusta lainan saamiseen, haetko lainaa yksin vai yhdessä toisen henkilön kanssa. Pankin kannalta on parempi myöntää laina useammalle hakijalle, jolloin useampi henkilö on vastuussa lainan takaisinmaksusta.
  6. Asumismuoto ja perheen koko. Lasten määrä vaikuttaa joissain tilanteissa lainahakemuksen hyväksymiseen, sillä lapsista aiheutuu lisää kuluja perheelle. Lainan saamiseen voi myös vaikuttaa, asutko vuokralla vai omistusasunnossa.
  7. Lainan käyttötarkoitus. Lainan käyttötarkoitus voi vaikuttaa lainan saamiseen.
  8. Vakuudet ja takaajat. Vakuuksilla tarkoitetaan omaisuutta, joka voidaan realisoida maksuvaikeuksien sattuessa. Esimerkiksi autolainan vakuudeksi voidaan asettaa ostettava auto. Jos velallinen ei pysty syystä tai toisesta maksamaan ottamaansa lainaa takaisin, voidaan kyseinen auto myydä tai siirtää pankin omistukseen, jolloin se toimii lainan maksuna. Takaajat voivat helpottaa myös suurempien lainojen saamisen. Lainan takaaminen tarkoittaa, että joku toinen henkilö suostuu ottamaan vastuun lainanmaksusta, jos alkuperäinen velallinen ajautuu maksuvaikeuksiin.
  9. Omaisuus ja säästöt. Asuntolainan saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on entuudestaan säästöjä vähintään 10-20 % ostettavan asunnon arvosta. Myös muiden suurempien lainojen ehtona voi olla jonkin prosenttiosuuden säästäminen ostettavan kohteen hinnasta ennen kuin lainaa voidaan myöntää.

Lue lisäksi nämä 10 vinkkiä, joita kannattaa pohtia ennen lainan hakemista.